Design Thinking je návrhové myšlení

Co znamená Design Thinking? Proč má význam se naučit myslet jako designér.

Firmy mají mít na úrovni představenstva roli Chief Design Officer nebo viceprezidenta pro Design Strategy, říká McKinsey. Jsme svědky a účastníky setkání a konferencí na téma Design Thinking – například DT Festival v plzeňském DEPO 2015 nebo LIBDESIGN 2015 v NTK. Kolem designového myšlení se toho tedy děje všude hodně a to jak v zónách svobodného byznysu a hipsterské komunity tak i ve zcela seriózní oblasti, kam cílí McKinsey & Company.

Proč tomu tak je a jak máme pojem designového myšlení chápat? V první řadě je nutné jít do podstaty slova design.

Design |dɪˈzʌɪn|
purpose or planning that exists behind an action, fact, or object / a plan or drawing produced to show the look and function or workings of a building, garment, or other object before it is made / a decorative pattern

Anglický výkladový slovník říká, že slovo design označuje účel nebo plánování existující za akcí, faktem nebo předmětem, plán nebo nákres vytvořený k tomu, aby ukázal vzhled a funkci nebo činnost budovy, oblečení nebo jiných předmětů předtím, než jsou vyrobeny, ozdobný vzor.

Věřím tomu, že ne zcela správné chápání sousloví Design Thinking vychází z českého významu slova design jako umělecké a výtvarné disciplíny. V angličtině tomu ale tak úplně není. Podobně jako americký architect je stavitelem a český architekt umělcem, angličtina má pro design zcela jiné poslání než čeština.

Design je návrh, plán, účel, nákres

Design Thinking tedy nemá s výtvarným designérstvím až tolik společného. Jde o způsob uvažování, kterým se vyznačují techničtí návrháři, tvůrci produktů a služeb, které pak jdou na trh.

Dnešní design se soustředí primárně na User Experience, uživatelskou zkušenost. Tady nejde o vzhled nebo krásu, jde o celkový zážitek z používání věci, aplikace nebo služby. Tenhle zážitek je přímým důsledkem pochopitelnosti, jednoduchosti a komfortu použití navrženého produktu.

Dobře navržený produkt také myslí na reklamační proces, na způsob dodání, na poprodejní zákaznickou péči, protože to jsou věci, které mají přímý vliv na naši spokojenost a logicky na naši ochotu nakoupit opakovaně, což je výrazem loajality ke značce. Návrhové myšlení je logickým klíčem k úspěchu.

Pracujme jako designéři

A pracujme tak důsledně ve všech sférách návrhu, realizace a inovace našeho produktu. Začíná to designem procesů, které budou nutné k dodání produktu a k péči o zákazníka,  jde o design dotazníků v analytických výzkumech, o design workshopů a fokusních skupin, které musíme realizovat s budoucími zákazníky, abychom věděli, jaké jsou jejich potřeby, starosti a tajná přání, jde o design komunikace, které bude zákazník rozumět, o design testovacích metod, design inovační smyčky produktu.

Tam všude musíme implementovat návrhové myšlení, protože s tím vším úzce souvisí úspěch našeho produktu na trhu. Samozřejmě, že produkt musí vypadat skvěle, musí mít atraktivní obal, krásnou reklamu. Bez předchozí návrhového přístupu však budou tyto krásné designy jen drahé pozlátko.

Že kvalitní produkt nepotřebuje reklamu, je sice blábol, ale mizerně navržená služba vaši krásnou reklamu sežere k snídani bez reptání a bez efektu. Nestane se vůbec nic. Správně navržený produkt ale zapadne do mého života, jakoby tam vždy patřil. Ani si neuvědomím, že jsem na něj nějakou reklamu viděl.

Branding managed

Circle Line s.r.o.
Hala 40, Pražská tržnice
Bubenské nábřeží 306/13
Praha 7 – Holešovice

Brain office:
Boženy Němcové 26/16
323 00 Plzeň

Call Markéta, Management of Circles:
+420 731 128 628