Jak česká firma dobývá globální trhy díky rozmyšlené strategii a silné značce

Softwarová a konzultační společnost Aimtec, která je českým lídrem v oblasti digitalizace výroby a logistiky pro průmyslové firmy, se před několika lety rozhodla posílit svoji pozici na globálních trzích. 
Náš tým se postaral o redefinici značky, produktovou a komunikační strategii a vybavení komunikace - tedy o nový obsah, branding a komunikační nástroje.

Po sérii interních workshopů a analýz trhu jsme došli k definici, která se pak ve zkratce stala novým sebevyjádřením firmy: Be digital. Faster. Ta se stala její brandovou mantrou postavenou na třech strategických pilířích; Digital Factory reprezentuje digitalizaci výroby a logistiky, Digital Delivery co nejefektivnější realizaci projektů a Expert Know-How, které představuje neustálou péče o znalostní kapitál firmy a sdílení se zákazníky.

Tohle základní rozdělení umožnilo managementu lépe plánovat změnové aktivity, které se zároveň staly strukturou veškeré komunikace. Najednou se vše zjednodušilo, obrovský slon se stal řiditelným a lidem bylo jasnější, na čem se právě dělá a kam které téma patří.

Západní Evropa je vstupní branou pro globální trhy

Aimtec se díky proměně značky a jasnější strategické struktuře především lépe prosazuje na globálních trzích a překonal tak handicap firem začínajících mimo Západní Evropu, který neustále v tradičních odvětvích přetrvává. Významnou proměnou prošel celý marketing firmy, rozšířil se tým a péče o značku nabyla strategického významu.

Paralelně s novou strategií navrhl designér Dima Strapchev pro Aimtec novou vizualitu, která rozvíjí flexibilnost a proměnlivost odvětví, přinesla do firmy svěží barvy a tvary vycházející z průmyslového světa. Stala se tak pro klienty snadno rozpoznatelnou a srozumitelnější.

Nová marketingová strategie nás velice posílila v očích korporací. Najednou nás neberou jako provinčního dodavatele, ale jako firmu, která je schopná realizovat projekty globálně. Firmy, které nás předtím nevnímaly, nás najednou mnohem víc uznávají, cítíme se mnohem silnější v kramflecích.” 

Roman Žák, Aimtec

“Aimtec se díky úspěšnému růstu dostal do situace, kdy jsme museli začít oslovovat nadnárodní firmy v zahraničí. Dokonce v mnoha českých pobočkách jsme dokázali zavést optimalizace a efektivitu vyšší než v jejich zahraničních sesterských nebo mateřských firmách. Byl tedy nejvyšší čas nejen fungovat, ale také komunikovat jako globální hráč.

Chtěli jsme dosáhnout toho, že nás budou korporace uznávat jako světového partnera a ne jen provinční firmu. Chtěli jsme získat lepší vyjednávací pozici díky silné značce. To se nám podařilo. Dnes, kdy se digitalizace výroby stává skutečným imperativem, je více než výhodné být připraven na globální soutěž. A to nyní Aimtec určitě je,” říká Roman Žák, předseda představenstva a spolumajitel Aimtec.

Expertní know-how prezentuje vlastní konference a odborný časopis

Aimtec dlouhodobě organizuje výroční konferenci Trends in Automotive Logistics. Po 17 let šlo o kombinaci odborného workshopu a firemní párty. Zrevidovali jsme její pojetí a navrhli konferenci nejen udržet, ale naopak ji posunout na evropskou úroveň. Z lokální akce se během tří let stala respektovaná středoevropská konference s významnými spíkry i partnery. A to jak díky nasazení vedení a marketingového týmu, tak posílení její značky, odpovídající úpravě stylu a odladění několika nedostatků, které komunikaci dosud provázely.

Konference se staly spolu s vlastním odborným periodikem AIMagazine hlavními nástroji strategické oblasti Expert Know-How, neboť jen perspektivní a sebevědomá firma dokáže konzistentně sdílet odbornou znalost se svým publikem.

Pro firmy dodávající v globálním nebo evropském měřítku, což je z našich průmyslových podniků většina, je v současné době důležité přestat se podceňovat a vstoupit na změněné trhy s odpovídajícím sebevědomím. Jsou v mnoha specializacích lídry a je potřeba to dát světu znát.

“Je skvělé být u toho, když si firma sama uvědomí svoji sílu, dokáže ji promítnout do nové značky a maximálně ji využít pro expanzi.” 

Ondřej Rudolf, CIRCLE LINE

Branding managed

Circle Line s.r.o.
Hala 40, Pražská tržnice
Bubenské nábřeží 306/13
Praha 7 – Holešovice

Brain office:
Boženy Němcové 26/16
323 00 Plzeň

Call Markéta, Management of Circles:
+420 731 128 628