Nedostatek marketingových inovací je brzdou regionálního rozvoje

Pokud chtějí střední firmy expandovat a získávat nové trhy, musí umět inovovat nejen své produkty, ale také marketing. Nedostatek odvahy změnit status quo a nedůvěra v marketing se dnes jeví jako reálná brzda rozvoje průmyslových firem.

Srovnání konkurenčního potenciálu evropských regionů European Regional Competitiveness Index nově využívá souhrnného indexu Business Sophistication. Jde o soubor indikátorů zahrnující zaměstnanost v odvětvích podporujících pokročilé podnikání (finance a pojišťovnictví, reality, profesionální, věděcké a technické aktivity, administrativní a sdílené služby), jejich podíl na tvorbě přidané hodnoty, poměr spolupracujících inovativních firem vůči ostatním SME a podíl inovátorů v marketingových nebo organizačních procesech.

Business Sophistication ukazuje, nakolik je v daném regionu (typicky NUTS2) rozvinuté prostředí pro realizaci sofistikovanějšího podnikání. Tento index koreluje s celkovou rozvinutostí regionu a je spolehlivým vodítkem při hledání, jak jsme na tom a v čem se zlepšit.

Porovnání ERCI pro regiony CZ03 Jihozápad, Oberbayern a průměr EU. Technological Readiness a Macroeconomic Stability spolu se vzděláním dopadají dobře, dokonce lépe než průměr EU. Business Sophistication a Infrastructure zato ukazují, kde existují významné nedostatky.

Z logiky dlouhodobé spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, BIC Plzeň a SIT MP se věnujeme primárně regionu CZ03 Jihozápad (Plzeňský a Jihočeský kraj). Ten vykazuje ve většině indexů průměrné hodnoty srovnatelné s podobnými regiony (peers). Velmi kladnou pozici má v makroekonomické stabilitě (+0.77 nad průměrem EU), v technologické připravenosti také dobře konkuruje ostatním regionům a to včetně například sousedního Oberbayern. Jednoznačně negativně však dopadá právě v Business Sophistication – s indexem -1.04 je druhý nejhorší v ČR (za CZ04 Severozápad) a díky kvalitě ostatních indexů je tento výsledek považován za vysloveně záporný v porovnání s peer regiony.

Porovnání regionů ČR z pohledu indexu Business Sophistication

Regionální firmy jsou tedy výrazně pozadu v celoevropském i regionálním srovnání schopností využívat pokročilé služby, spolupracovat na inovacích a inovovat své organizační a marketingové procesy.

Co znamená marketingová inovace? Srovnávací metodika ji definuje takto “A marketing innovation is the implementation of a new marketing concept or strategy that differs significantly from the enterprise’s existing marketing methods and has not been used before.”

Jde tedy o odvážnou a dosud neaplikovanou marketingovou strategii. Protože jedině ta dokáže firmy posunout k novým úspěchům.

Český technik se nerad chlubí

Jakkoli zjednodušující se může takové tvrzení zdát, ilustruje podstatu problému. Marketing je mezi technicky zaměřenými manažery považován za doplněk obchodu, něco, co do svých strategií nezahrnují. Budování značky a akviziční kampaně pak nahrazují uspěchanými pokusy ve stylu “něco udělat, aby se o nás vědělo”. Je to způsobeno tím, že nemají dostatek informací o významu marketingu jako metody práce s trhem, neví dost o segmentaci, cílení či měření. Nemluvě o uznání významu kreativity v budování vztahu se značkou v B2B světě.

Až příliš často vidíme, jak se marketing stal jakousi produkční službou namísto strategické priority. A přitom je tak zřejmé, že bez solidní marketingové strategie nebude možné získávat nové trhy, expandovat a zvyšovat význam regionu na inovační a zejména investorské mapě.

Soutěžíme s technologicky nejvyspělejšími zeměmi světa. Jejich náskok ale spočívá zejména ve schopnosti řídit prodejní kanály získané také díky inovativním marketingovým strategiím.

Co se musí stát?

Firmy potřebují znovuobjevit skutečný marketing. Chybějící dekády zkušeností, které mají jejich západní konkurenti navíc, spolu s častým nedostatkem kuráže vyrazit do světa srážejí onen index marketingových inovací jasně pod evropskou úroveň. A to, jak je zřejmé, vytváří jeden z nejhlubších hendikepů, které musí naše firmy překonávat, pokud se chtějí vystavit přímé konkurenci světa velkého byznysu.

Jak umožnit rozhodným manažerům více se vzdělat ve významu, metodách a přínosech marketingu? To je otázka, která stojí kromě majitelů firem také před podpůrnými organizacemi jako je BIC nebo RRA, ale i před regionální politickou reprezentací, která si potřebuje uvědomit, nakolik jsou, zejména dnes, tyto kvality důležité a vhodným způsobem podporovat jejich rozvoj.

Po dvaceti letech úspěšného technického rozvoje přichází doba tvrdé marketingové bitvy. Nestačí mít chytré technologické inovace, když je nebudeme umět sami prodávat a udržet si kontrolu nad maržemi a ziskem. A tady je marketing zcela klíčový, je to totiž jeho podstatou.

Branding managed

Circle Line s.r.o.
Hala 40, Pražská tržnice
Bubenské nábřeží 306/13
Praha 7 – Holešovice

Brain office:
Boženy Němcové 26/16
323 00 Plzeň

Call Markéta, Management of Circles:
+420 731 128 628